સાથે પ્રેમ તમારા હૃદય છે, જો કે, લાગે છે કે તમારી માનસિકતા અને તમારી આંખો ખુલ્લી રાખો પ્રેમ ન હતો ઈરાદો દ્રષ્ટિની નબળાઇ અને વાહિયાત છે. અમે વિચાર કરીશું માં સૌથી મહત્વની પ્રશ્નો તમે પૂછો તે પહેલાં તમે સહેલ નીચે ચાલવા માટેનો રસ્તો છે. શું લગ્ન કરવા માગતા તમે અને તમારા જીવન જીવનસાથી? આ તપાસ પ્રોત્સાહન આપે છે, તમે સમજાવવાનો મૂળભૂત વિચાર તમે અને તમારા જીવન સાથી હોય છે લગ્ન.

આ ઘટના છે કે બે હોય એકસાથે અલગ અલગ દ્રષ્ટિકોણ છે તે આ પ્રમાણે લગ્ન થશે નહીં દેખરેખ સફળતાપૂર્વક. શું કરે છે આ લગ્ન જેવો માટે તમે અને તમારા જીવન સાથી? તમે ક્યાંક નીચે આરાધના અને એક ફોટો ટોચ પર અગ્રતા યાદી શું આ લગ્ન જેવો દેખાશે, અને અથવા વધુ વર્ષ સુધી બંધ છે. તમારા જીવન સાથી તેવી જ રીતે છે ઇચ્છા શું આ લગ્ન જેવો દેખાશે અને તે કેવી રીતે કામ કરશે. આ ઇચ્છાઓ હોઈ શકે છે ખૂબ જ અનન્ય છે, જેથી તેમને વિચાર સ્પષ્ટ ખાતે સાનુકૂળ સમય છે. તે માટે કારણ નહોતી તમે શરૂ કરવા માટે જુઓ બધા સ્ટેરી નજરે ખાતે.

આ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ પણ ખાસ કરીને જ્યારે અને મુશ્કેલીઓ આવે છે

તમે કરવા માટે હોય છે છે આ કોઈ વાર્તા મનન અને મદદ તમારી લાગણીઓ છે. શું તમારા પ્રેરણા છે લગ્ન? મેળવવામાં છે તે વિશે વધુ તમે અભિવ્યક્ત કરવા માટે આ સંબંધ કરતાં શું તમે માંથી મેળવી શકો છો તે છે. ત્યાં એક ચોક્કસ વ્યવસ્થા કારણો કરો કે તમે શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિગત માટે તમારા જીવન સાથી છે. તમે કેવી રીતે ખબર હોય તમે હોવા અને સંતોષ તમારી ક્ષમતા વધારવા કરશે તમારા સાથી છે. શું છે આ પ્રેરણા પાછળ તમારા સાથી તરીકે એક અપરાધી છે? અનુલક્ષીને કેવી રીતે સાથે મળીને તમે તમે વિશ્વાસ છે, તમારા સાથી તેવી જ રીતે એક પ્રોત્સાહક સમાવેશ થાય છે માટે સુધારો થશે કે તમે એક માણસ છે.

તમે કોણ તરીકે એક પ્રકારની વ્યક્તિગત છે

વ્યક્તિઓ બધા અર્થમાં ગુમાવી દિશા કોઈને જોયા છે, કારણ કે તેઓ બરતરફ તેમની ઓળખ છે. તમે કોરે સુયોજિત કરવા માટે તક અર્થમાં બનાવવા માટે તમારી ઓળખ પહેલાં અંત શુદ્ધ ચારિત્ર્યના વખાણ કર્યા એક અન્ય વ્યક્તિ સાથે છે. જે તમારા જીવન સાથી તરીકે વૈકલ્પિક નોંધપાત્ર વ્યક્તિગત? કોરે સ્વીકારતા તમારી ઓળખ તરીકે એક નવલકથા વ્યક્તિગત તમે માટે આપનું સ્વાગત છે વિશિષ્ટતા તમારા જીવન સાથી પણ છે.

શું મુદ્દાઓ હોય તો તમે અસરકારક રીતે નોંધ લેવામાં આવી છે

પ્રેમ દૃષ્ટિની સાંભળવાની પ્રેમ જુએ છે શ્રેષ્ઠ અને મર્યાદા સૌથી ખૂબ ખરાબ છે. પ્રેમ કહે છે કે તમે આ મુદ્દાઓ ન હતી અટકાવી બની નાસીપાસ પ્રેમમાં છે. છતાં બધું તમે કરવા માટે હોય છે ઓળખી મુદ્દાઓ અને અભિવ્યક્ત કરવા માટે તેમને પ્રકાશ છે. શું છે આ ઇચ્છાઓ તમે તમારા જીવન માટે? અસંતોષ આવે ત્યારે ઈચ્છા ન મળ્યા છે. લગ્ન તમે કદાચ ચાલે દોષારોપણ તમારા જીવન સાથી ત્યારે આ ન મળ્યા છે. તમારા જીવન ઈચ્છા હોવી જોઈએ અંદાજ સામે શું તમે અને તમારા જીવન સાથી સંમત થવું પર લગ્ન માટે. કોરે સુયોજિત કરવા માટે તક જવાબ આ મૂળભૂત પૂછપરછ કરી શકે છે તમને આપવી ફાંસો હોય છે કે નાશ અસંખ્ય યુગલો. ઘટતો ભય અલગ રોકાણ દ્વારા વધુ ઊર્જા આ જેવા પ્રશ્નો અને ઓછી પર પૂછપરછ અંગે શેડ અપરિણીત સાહેલી કપડાં પહેરે છે, મેનુઓ અને મોર

About